نمی دانیم که از مهم ترین شرط های ظهور،خواست مردم است2

شیخ طوسی میگوید:

«از چیزهایی که یقینا سبب غیبت امام علیه السلام است ترس ایشان برجان خویش است واین را از تهدیدهای ظالمان وجلوگیری آنها از دخالت در اداره ی امور می توان فهمید. پس اگر بین امام و اهدافشان فاصله بیندازند در این جا وجوب قیام به امر امامت از ایشان ساقط می شود ووقتی هم که برجان خویش بترسند لازم است مخفی شوند»

همان26.

«هیچ چیزی مانع از ظهور حضرت نیست مگر آنکه برجان خویش می ترسند والا اگر غیر از این  باشد که نمی شد حضرت مخفی شود چون یقینا ایشان در آن صورت آزارها و اذیت ها را تحمل کردند...»

غیبت شیخ طوسی90.

سید مرتضی می گوید:

«اما سبب غیبت،تهدیدهای ظالمان نسبت به آن حضرت است و اینکه نمی گذارند ایشان در کارهای از قبیل خلافت و حکومت که مربوط به خودشان است دخالتی کنند چون زمانی مردم از امام فایده می برند که اطاعتش کنند وبگذارند اهداف خودرا اجرا کند.»

المقنع فی الغیبه52.

ممکن است برای برخی این توهم ایجاد شود که چگونه امام علیه السلام برجان خویش می ترسد وحال آنکه بر زمین وزمان ولایت دارد؟با فاجعه ای که در سامرا اتفاق افتاد مطلب کاملا واضح می شود.جنایت پیشگانی که بارگاه ملکوتی پدرومادر بزرگوار امام عصر علیه السلام وجد وعمه آن حضرت را مورد تهاجم قرارداده وسرداب مقدس که مقام صاحب الزمان علیه السلام است ویران نمودند اگر به حجت خدا دست یابند آیا از به شهادت رساندن ایشان ابایی دارند؟ مسلما خیر.چنانچه در قرآن کریم در داستان حضرت موسی فرار ایشان از دست فرعونیان راذکرنموده وپیامبر اسلام نیز در جریان هجرت از مکه به مدینه وحضرت علی علیه السلام را در بستر به جای خود خوابانیدند.پر واضح است که ترس امام برجان خویش در زمان غیبت به عبارت دیگر تلاش آن حضرت برحفظ جان خویش از وظایف الهی آن حضرت در زمان غیبت می باشد.

البته تأکید برخواست مردم به عنوان یکی از اصلی ترین شرط های ظهور هرگز بدان معنا نیست که اگر تا ابد هم مردم امام رل نخواستند امر ظهور محقق نشود بلکه بدان است که ظهور امام دارای دو وقت است:ک یکی از آن دو ،وقت حتمی ومقدر است که اگر آن لحظه فرارسد (که هر لحظه ممکن است فرابرسد)چه مردم بخواهند چه نخواهند، حجت خداوند ظاهر خواهد شد.

منبع:کتاب دعا کلید ظهور

نویسنده: دکتر علی هراتیان

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
فاطمه

خیلی زیبا بود واقعا ممنون بابت این مطلب زیبا استفاده کردم گلم التماس دعا یامهدی[گل][قلب]