من راه را بلد نبودم

علی بن مهزیار برای دیدار امام عصر علیه السلام بیست سفر به مکه رفت...
علی بن مهزیار می گوید من پاسخ دادم: یابن رسول اللّه، در نوزده سفر گذشته قاصد شما به دنبالم نیامد و من بلد نبودم بیایم. می گوید: حضرت دیده بر زمین دوختند و با انگشت شریفشان روی زمین خط می کشیدند. پس سر مبارک بلند کردند و فرمودند: «قاصد نیامد؟!
لا و لکنَّکُم کَثَّرتُمُ الاموال و تَجَبَّرتُم علی ضُعَفاءِ المؤمنین و قَطَعتُم الرَّحِم الَّذی بَینَکُم فَاَیُّ عُذرٍ لَکُم؟ نه بلکه در پی افزونی اموال هستید و بزرگی نمودن در برابر ضعفا از میان مؤمنین و قطع رحم میان خود، این چه عذری است برای شما؟».
ادامه دارد...
تبصره الولی فی من رای القائم المهدی؛ سید هاشم بحرانی(با تلخیص)
اعیاد شعبانیه را به پیشگاه  امام زمان علیه السلام تبریک وتهنیت می گویم.

/ 2 نظر / 7 بازدید
اخرالزمان

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد عطر نفس بقیه الله آمد با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد اعیاد شعبانیه بر شما مبارک

فاطمه

خیلی زیبا بود هر چی در مورد مولامون باشه زیباست ممنون اجرت با خود آقا یامهدی[ماچ][گل]